Τα κουνούπια θεωρούνται τα πιο σημαντικά αιμομυζητικά έντομα που μεταδίδουν ασθένειες και ενοχλούν με τα τσιμπήματά τους ανθρώπους και ζώα. Τα κουνούπια μπορεί να μεταδώσουν πολύ σοβαρές ασθένειες, όπως: ελονοσία, δάγκειο πυρετό, εγκεφαλίτιδα, κίτρινο πυρετό κ.ά. Τα κουνούπια γεννούν τα αυγά τους μέσα σε στάσιμο νερό και τα στάδιά τους, προνύμφες και νύμφες, βρίσκονται επίσης μέσα στο νερό. Μπορούν να γεννήσουν τα αυγά τους σε γλυκό, υφάλμυρο, ακόμα και αλμυρό νερό. Έχουν τη δυνατότητα να αφήνουν τα αυγά τους και σε μικρές συγκεντρώσεις νερού, όπως: σε βαρέλια με νερό, σε στέρνες, σε στάσιμα νερά σε κήπους, σε άχρηστα λάστιχα αυτοκινήτων, στα υπόγεια των οικοδομών, στους υπονόμους των πόλεων, στα πιατάκια των γλαστρών κ.α. Μόνο τα θηλυκά κουνούπια πίνουν αίμα και αυτό μόνο όταν θέλουν να γεννήσουν τα αυγά τους. Τα θηλυκά τον υπόλοιπο χρόνο, όπως και τα αρσενικά, τρέφονται με τους χυμούς φρούτων.

Το πιο σημαντικό μέτρο για την καταπολέμηση των κουνουπιών είναι η εφαρμογή κατάλληλων προνυμφοκτόνων στα στάσιμα νερά όπου αναπαράγονται.