Οι κατσαρίδες είναι έντομα τροπικά με παγκόσμια εξάπλωση. Περισσότερα από 4.000 είδη είναι γνωστά στον άνθρωπο, αλλά λιγότερο από 1% θεωρούνται εχθροί των κατοικιών. Είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών. Πάνω στο σώμα τους συγκρατούν παθογόνα βακτήρια, ιούς, πρωτόζωα, μύκητες, που τα μεταφέρουν στο χώρο που ζουν. Οι κατσαρίδες είναι επικίνδυνες για τη Δημόσια υγεία, γιατί τα μικρόβια που μεταφέρουν μπορεί να προκαλέσουν στον άνθρωπο: Δυσεντερία, παιδική διάρροια, μολύνσεις των ουροφόρων αγωγών, σπυριά, αποστήματα, τροφικές δηλητηριάσεις, γαστρεντερίτιδα, τυφοειδή πυρετό κ.ά. Επίσης, τα εκδύματα και τα περιττώματά τους δύναται να προκαλέσουν παιδικό άσθμα και αλλεργίες στους ενήλικες. Είναι “κοσμοπολίτικα” έντομα και τα συναντάμε συχνά σε εστιατόρια, σπίτια, νοσοκομεία, υπόγειους και αποθηκευτικούς χώρους κ.α. Ζουν πολλές μαζί σε μεγάλες αποικίες (χωρίς κοινωνική οργάνωση, όπως π.χ. οι μέλισσες ή τα μερμήγκια) και είναι νυκτόβιες. Είναι παμφάγες, αν και προτιμούν κυρίως αμυλούχες και ζαχαρούχες τροφές και δύναται να τραφούν με κάθε είδος οργανική ουσία, όπως εξώφυλλα βιβλίων, τρίχες, νεκρά έντομα, αίμα, απεκκρίσεις, περιττώματα κ.ά. Το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό τους είναι η συνήθειά τους να αποβάλλουν μέρος της μισοχωνεμένης τροφής τους και τα περιττώματα την ίδια ώρα που συνεχίζουν τα τρέφονται. Επίσης, εκκρίνουν διάφορες ουσίες και δίνουν μια χαρακτηριστική έντονη οσμή στις περιοχές και τις τροφές που επισκέπτονται . ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ Οι κύριες εφαρμογές που πραγματοποιούνται για την καταπολέμηση μιας προσβολής από κατσαρίδες είναι 1) ο ψεκασμός και 2) η χρήση ειδικών τροφοελκυστικών δολωμάτων σε μορφή gel.