Απολυμάνσεις-Μικροβιοκτονία

 

 

Η απολύμανση κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της υγιεινής και την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, κυρίως σε χώρους αυξημένης κίνησης, όπως νοσοκομεία, σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.ά. Η εφαρμογή γίνεται με χρήση ψυχρού εκνεφωτήρα fogger, με τον οποίο μπορεί το μικροβιοκτόνο σκεύασμα να επικάθεται σε όλες τις επιφάνειες του χώρου, με σκοπό την καταπολέμηση βακτηρίων, μικροβίων, ιών και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών