Στην Λούβρος Γεωπονική στοχεύουμε μέσα από την καθημερινή μας δραστηριότητα να ικανοποιούμε όλες τις απαιτήσεις των πελατών μας. Αυτό το επιτυγχάνουμε με την παροχή διορατικών συμβουλών, τον προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών των πελατών μας και την επακόλουθη προσφορά αξιόπιστων και καινοτόμων λύσεων.

Υγειονομικές Εφαρμογές

Εδαφολογικό Εργαστήριο

Read more