Ελαιόλαδο

Η εταιρία Παναγιώτης Λούβρος και Σια ΟΕ με τον διακριτικό τίτλο Γεωπονική Λούβρος, εξάγει το ελαιόλαδο στις μεγαλύτερες βιομηχανίες τυποποίησης του εξωτερικού με υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα των ελαιολάδων σε μορφή χύμα.

Η εταιρεία σύμφωνα με τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες των ξένων πελατών της, προβαίνει σε αγορές ελαιολάδου απευθείας από παραγωγούς, ελαιοτριβεία και Συνεταιρισμούς εφόσον πρώτα αναλυθούν και κριθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας αλλά και σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές των αγοραστών. Τα ελαιόλαδα, μεταφέρονται από τους προμηθευτές της με βυτιοφόρα οχήματα ιδιοκτησίας της κατάλληλα για την μεταφορά τροφίμων έως τις εγκαταστάσεις - αποθηκευτικούς χώρους της. Ακολουθεί ποιοτικός επανέλεγχος, κατηγοριοποίηση των παρτίδων, και στην συνέχεια η εξαγωγή σε μορφή χύμα μέχρι τις εγκαταστάσεις των πελατών με βυτιοφόρα ΙΝΟΧ διεθνών μεταφορών ειδικά για την μεταφορά τροφίμων.